Ägareinformation

Naturplank.dk ApS

Ørstedsvej 8

6760 Ribe

Telefon: 52902156

E-post: Kontakt@naturplank.dk

2. Denna webbplats använder cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller. på samma sätt för att kunna känna igen det. Det finns ingen personlig information lagrad i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

3. Hur man tar bort eller blockerar cookies

4. Syfte med cookies på vår webbplats

För att spara dina inställningar.

Trafikmätning och statistik.

Inriktning och frekvenshantering av reklam.

5. Personuppgifter

Personlig information ges aldrig till tredje part, såvida du inte uttryckligen samtycker till detta, och vi samlar inte in personlig information utan att du har gett oss denna information när du registrerar, köper eller deltar i en undersökning etc. Du tillhandahåller din personliga information på egen risk. Personlig information används för att slutföra köpet eller tjänsten som informationen samlades in för.

I den utsträckning som personuppgifter om dig behandlas har du rätt enligt personuppgiftslagen att få information om vilka personuppgifter som kan tillskrivas dig. Om det visar sig att den information eller data som behandlas om dig är felaktig eller vilseledande har du rätt att kräva att den korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan när som helst invända mot information om att du behandlas. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet att klaga på behandlingen av information och data som rör dig. Klagomål överlämnas till dataskyddsstyrelsen, se avsnitt 58 (1) i personuppgiftslagen. 1.